Stożkowe przekładnie czołowe

Uwagi wstępne
Stożkowa przekładnia czołowa służy do przenoszenia ruchu obrotowego przy skrzyżowanych osiach, przy czym zęby mogą być proste, skośne (śrubowe) lub łukowe.

Podobnie jak to jest w walcowych przekładniach czołowych, w przekładniach stożkowych o zębach łukowych lub skośnych występuje większy stopień pokrycia (skokowy stopień pokrycia) zapewniający współpracę większej liczby par zębów.


Doleganie między zębami może wystąpić silniej u jednego z czół, lub może być skupione w środku szerokości wieńca. W pierwszym przypadku wskutek spiętrzenia się naprężeń u czoła może nastąpić wykruszanie się zębów spowodowane przekroczeniem wytrzymałości materiału, w drugim natomiast przez racjonalną eksploatację można rozszerzyć ślad styku i uzyskać długotrwałą współpracę kół.

Warto tu jeszcze wspomnieć, że w przypadku trudności wykonania przekładni stożkowej, zwłaszcza, gdy kąt między osiami kół d jest bardzo mały, można z powodzeniem zastosować koła stożkowo-walcowe. Pamiętać jednak należy, że przekładnia taka nie może przenosić dużego obciążenia, gdyż styk między zębami kół współpracujących jest punktowy.

Drukuj