Walcowe przekładnie czołowe zewnętrzne o zębach śrubowych i strzałkowych

Wiadomości podstawowe o uzębieniu - uwagi ogólne

Zazębienie w walcowej przekładni czołowej zewnętrznej o zębach śrubowych lub strzałkowych odbywa się w płaszczyźnie czołowej (skąd nazwa przekładni), a więc zagadnienia kinematyczne muszą być rozważane w powierzchni czołowej (prostopadłej do osi obrotów kół współpracujących), przy czym osie obrotów kół są do siebie równoległe.


 

Należy również stwierdzić, że obróbkę kół walcowych z zębami śrubowymi przeprowadza się na tych samych obrabiarkach) co koła walcowe z zębami prostymi. Do nacinania zębów śrubowych w tych kołach używa się na ogół tych samych narzędzi co i do nacinania zębów prostych.

Jak widać z rysunku jedyną różnicą jest to, że narzędzie podczas obróbki przesuwa się ruchem roboczym wzdłuż linii zęba, a więc ukośnie do osi obrotu koła, podczas gdy ruchy odtaczania (obrotowy A i przesuwowy B) wykonuje obrabiane koło w płaszczyźnie czołowej (prostopadłej do osi obrotu koła).

Wyciągamy stąd wnioski następujące:
— wymiary wysokościowe i grubościowe zębów koła w przekroju normalnym (prostopadłym do linii zęba) wynikające z wymiarów zębów narzędzia są w tym przekroju takie same jak w kołach o zębach prostych,
— nominalny kąt zarysu zęba koła w przekroju normalnym jest identyczny z nominalnym kątem zarysu narzędzia.

Drukuj