Koła o uzębieniu beczułkowo-łukowym

Do kompensowania osiowych przesunięć końców wałów łączonych, ich niewspółosiowości i kątowych odchyleń wywołanych uginaniem się wałów stosuje się rozmaite sprzęgła. Jednym z powszechnie stosowanych rozwiązań jest sprzęgło zębate, w którym występują koła zębate 1 o uzębieniu zewnętrznym oraz tuleje 2 o uzębieniu wewnętrznym.


Koło walcowe 1 o uzębieniu zewnętrznym ma uzębienie specjalne beczułkowo-łukowe, które charakteryzuje się tym, że
- zęby mają wzdłuż linii zęba kształt beczułkowy,
- powierzchnia wierzchołkowa i dna wrębów są łukowe.

Dzięki takiemu ukształtowaniu tego uzębienia uzyskuje się bardzo korzystną pracę takiego sprzęgła przy kątowych odchyleniach osi (nie występuje bowiem zazębienie krawędziowe — bardzo niekorzystne). Sprzęgła takie mogą być stosowane do przenoszenia dużych obciążeń przy znacznych prędkościach obrotowych.

Drukuj