Rodzaje zazębień

Dotychczasowe rozważania odnosiły się do korekcji uzębienia, a więc zagadnienie było rozpatrywane dla pojedynczego koła i miało na celu wskazanie drogi do usunięcia szkodliwego podcięcia zębów u podstawy. W rzeczywistości jednak koła występują co najmniej parami, wobec czego wszelkie zagadnienia muszą być rozpatrywane przy uwzględnieniu współpracy dwóch kół.

Skoro w zębie jednego ze współpracujących kół dokonano korekcji uzębienia, to na ogół musi to wywołać również w kole drugim korekqę uzębienia. Powoduje to zmianę warunków zazębienia, a więc wielkości stopnia pokrycia i poślizgu zębów. Niezależnie od tego niejednokrotnie odległość osi obrotu kół ulega również zmianie.

Rozróżniamy rodzaje zazębień przedstawione na ryunku.

Rodzaje zazębień

Drukuj