Korekcja uzębienia i zazębienia ewolwentowego

Korekcja uzębienia - uwagi ogólne

Analizując wzór dochodzimy do przekonania, że w celu umożliwienia zastosowania koła o mniejszej od granicznej liczby zębów musielibyśmy uciec się do następujących dwóch sposobów:
1) zastosować zęby niskie (y < 1),
2) powiększyć nominalny kąt zarysu.

Obydwa jednak sposoby wykazują bardzo poważne wady.
Przez skrócenie bowiem zębów maleje stopień pokrycia. Gdy stopień pokrycia będzie mniejszy od e < 1, wówczas zazębienie będzie odbywało się w sposób uderzeniowy.

Przez powiększenie nominalnego kąta zarysu (przyporu) zmniejsza się również stopień pokrycia, co wynika ze wzoru, jak również z wykresów.

Najważniejszą jednak wadą obydwu przytoczonych przypadków jest to, że wymagają użycia osobnych bardzo drogich narzędzi. Dlatego też sposoby te znalazły zastosowanie jedynie przy nacinaniu stożkowych kół zębatych, gdzie zmiana wysokości zęba lub przejście na inny nominalny kąt zarysu (w granicach posiadanych narzędzi, których wielkość jest w pewnym stopniu niezależna od wielkości modułu) nie przedstawia większych trudności.
 


 

Narzędzia do nacinania walcowych kół zębatych są bardzo drogie i dlatego żaden z wymienionych sposobów nie może być wykorzystany.

Wobec tego uciekamy się do innego sposobu, a mianowicie do przesunięcia zarysu (korekcji uzębienia). Widzimy bowiem że:
— w położeniu O narzędzie zębatkowe spowodowało podcięcie zęba u podstawy,
— w położeniu I ząb nie wykazuje już podcięcia u podstawy, przy czym
— głowa zęba uległa wydłużeniu o wielkość xm0,
— stopa zęba skróciła się o wielkość xm0,
— całkowita wysokość zęba nie uległa zmianie, gdyż to wynika z wymiarów wysokościowych narzędzia.
— grubość zęba na okręgu koła podziałowego powiększyła się o ściśle określoną wielkość,
— w położeniu II ząb jest zaostrzony u wierzchołka, co jest o tyle niekorzystne, że przy wchodzeniu w zazębienie zaostrzonego zęba istnieje tendencja do wykruszania się wierzchołka, zwłaszcza gdy ząb jest nawęglony,
— dalsze przesunięcie zarysu (korekcja uzębienia) powoduje nie tylko zaostrzenie zębów, lecz również coraz to silniejsze skrócenie głowy od strony wierzchołka, przez co zmniejsza się stopień pokrycia ze skutkami nieciągłości pracy lub uderzeniowego charakteru pracy kół zębatych.

Drukuj