Toczne przekładnie śrubowe

Uwagi wstępne
Przekładnia śrubowa służy do przenoszenia ruchu obrotowego przy skrzyżowanych pod kątem osiach, które nie przecinają się, lecz są wichrowato położone względem siebie.

Przekładnie śrubowe można podzielić na:
1. toczne przekładnie śrubowe, których charakter pracy jest zbliżony częściowo do pracy dotychczas omawianych przekładni,
2. przekładnię ślimakową, noszącą nazwę czystej przekładni śrubowej.

Toczne przekładnie śrubowe

W zależności od kształtu elementów współpracujących rozróżniamy:
a. hyperboloidalne przekładnie śrubowe, w których zęby rozmieszczone są na hyperboloidach obrotowych.
b. walcowe i stożkowe przekładnie śrubowe, w których zęby o śrubowych lub łukowych liniach są rozmieszczone na powierzchniach walcowych lub stożkowych.


 

Przekładnie śrubowe:

a) hyperboidalne przekładnie śrubowe:
I — walcowa,
II — hypoidalna,

b) zastępcze przekładnie śrubowe:
III — walcowa przekładnia śrubowa,
IV — stożkowa przekładnia śrubowa,

Drukuj