Zależności geometryczne w przekładniach MODUŁ

Zależności geometryczne w przekładniach stożkowych kołowo-łukowych o stałej wysokości zębów MODUŁ

W Niemczech opracowana została metoda obróbki dwustronnej kół stożkowych zwana KURVEX. Za pomocą tej metody można wykonywać przekładnie stożkowe o kątach linii zębów 0 = 25°, 30°, 35° i 40° oraz tzw. przekładnie KURVEX-Nullgrad (zerolowe), w których kąt linii zęba w środku szerokości wieńca zębatego wynosi b = 0°. Przekładnie typu KURVEX wykonywane są jako kształtowo-obwiedniowe lub w procesie odtaczania przy zastosowaniu dwóch synchronicznie napędzanych głowic nożowych, których osie mogą być przestawiane względem siebie mimośrodowo. Pozwala to na uzyskiwanie zbieżności w grubości luki międzyzębnej z zachowaniem jednakowych kątów linii zęba na stronie wklęsłej i wypukłej. Wielkościami wyjściowymi przy określaniu geometrii przekładni są: E — kąt osi, zt i z2 liczby zębów kół, mn — moduł normalny w środku szerokości wieńca zębatego, a0 — kąt przyporu w przekroju normalnym oraz kąt linii zęba w środku szerokości wieńca zębatego — b.

Przekładnia KURVEX


Ze względu na metodę kształtowania uzębienia przekładnie typu KURVEX stosowane są głównie w konstrukcjach wytwarzanych małoseryjnie lub seryjnie. Przyjmowana jest minimalna liczba zębów zębnika z1 = 12; przełożenia graniczne wynikają z sumy zębów kół pary, która nie powinna być mniejsza od 34.
Kąty stożków podziałowych obliczane są analogicznie jak w innych systemach w zależności od kąta osi.

Korekcja zarysu. W systemie Moduł korekcja wysokości zębów zębnika stosowana jest z dwóch powodów:
— dła wyrównania naprężeń gnących zębów zębnika i koła,
— ze względu na unikanie podcięcia zarysu zębów zębnika.

Drukuj