Zależności geometryczne w przekładniach ZYKLOPALLOID

Zależności geometryczne w przekładniach stożkowych ZYKLOPALLOID Klingelnberga

Przekładnia cyklopalloidalna IClingelnberga jest odmianą przekładni stożkowych o zębach łukowych, w której linie zębów są epicykloidami. System narzędzi opracowany przez firmę, uwzględniający możliwość wzdłużnego beczkowania zębów, pozwala na stosowanie dowolnego kąta linii zęba w zakresie b=0~50° bez ścisłego powiązania wielkości geometrycznych przekładni z promieniem głowicy nożowej. Pomijając problem beczkowania wzdłużnego zębów, przekładnię cyklopalloidalną Klingelnberga można traktować pod względem geometrycznym jako przekładnię typu G firmy Oerlikon. Danymi wyjściowymi do obliczenia geometrii przekładni są przełożenie u = z2/z1 i d2 — zewnętrzna średnica podziałowa koła. Promień płaskiej zębatki pierścieniowej tzn. długość tworzącej podziałowej Re zewnętrznej strony wieńca zębatego określa się z odpowiedniej zależności.

W zależności od przeznaczenia przekładni stosowane są szerokości wieńca zębatego b i moduły normalne. Przy operowaniu modułem normalnym należy stosować wskaźniki szerokości wieńca zębatego.

Opracowany system głowic nożowych dysponuje 8 wielkościami, przy czym 2 wielkości głowic są przeznaczone wyłącznie do przekładni mechanizmów precyzyjnych, zaś 6 wielkości dla budowy maszyn i pojazdów.

Drukuj