Przekładnie stożkowe Gleason-REYACYCLE

Przekładnia stożkowa typu Gleason-REVACYCLE została zaprojektowana z przeznaczeniem do mechanizmów różnicowych pojazdów samochodowych. Nazwa przekładni pochodzi od sposobu nacinania jej uzębienia, który realizuje się w tzw. cyklu zwrotnym, polegającym na tym, że ruch względny obrabianego koła w stosunku do narzędzia w czasie obróbki zgrubnej przemieszcza koło od modułu mniejszego do większego, natomiast przy obróbce wykańczającej koło powraca do pozycji wyjściowej. Ponieważ przekładnie mechanizmów różnicowych pracują przy małych prędkościach obwodowych, nie jest wymagana duża dokładność zarysu pod kątem zgodności z ewolwentą i z tego względu zastosowano zastępczy zarys kołowy. Promień zastępczy zarysu, jak również kąty stóp i głów zębów, zależne są ściśle od procesu obróbki i narzędzia. Dla dobranych proporcji wymiarowych przekładni może być ustalony proces obróbki, obliczane narzędzie i kształt zęba, ale wymaga to bardzo długich obliczeń i prób technologicznych. Z tego względu firma Gleason opracowała siedem rodzajów przełożeń w pięciu wariantach wymiarowych. Wszystkie rozwiązania (35) tzw. standardowe mogą mieć uzębienie wykonane przy użyciu 5 kompletów głowic nożowych. Opracowane przekładnie standardowe wykonywane są w zakresie modułów m = 3,5-=-5,4 mm, w tzw. cyklu kompletnym, przy użyciu do obróbki uzębienia pary (dwu) głowic nożowych lub z rozdzieleniem procesu nacinania zębów na obróbkę zgrubną i wykańczającą, z zastosowaniem czterech głowic nożowych.

W przemyśle polskim wytwarzane są przekładnie standardowe i użytkowane głowice do ich nacinania.


Obecnie firma Gleason nie zaleca stosowania przekładni REVACYCLE STANDARD. Opracowany program obliczeń cyfrowych A261 i projektowania narzędzi A251 pozwala na szybkie zaprojektowanie przekładni o wielkościach zadanych. Przekładnie typu REVACYCLE STANDARD wykonywane są wyłącznie o osiach prostopadłych. Na uwagę zasługuje ukształtowanie koła i zębnika, które mają ścięte wierzchołki zębów od strony zewnętrznej wieńca zębatego. Ścięcie to umożliwia dobór zastępczego promienia narzędzia, który pozwala na uzyskiwanie zarysu zęba na całej szerokości wieńca zębatego.

Drukuj