Głowice REVACYCLE

Głowice REVACYCLE

Głowice REVACYCLE, ze względu na ilość skomplikowanych obliczeń, projektowane są obecnie wyłącznie przy wspomaganiu komputerem. Wynika to również z faktu, że proces projektowania narzędzia związany jest z geometrią konkretnej przekładni, jak również metodą obróbki uzębienia. Głowice REVACYCLE budowane są o średnicach zewnętrznych 16", 18", 21" i 25".

Segmenty z ostrzami skrawającymi są bazowane na powierzchniach stożkowych i cylindrycznych korpusów. Każdy segment przytwierdzany jest do korpusu dwiema śrubami. Ze względu na dokładność głowicy określany jest moment, z jakim dokręcane są śruby. Głowice 16", jako najstarsze rozwiązanie, różnią się konstrukcją od pozostałych. W głowicach tych segmenty mają otwory pogłębione pod łby śrub nachylone do płaszczyzny czołowej głowicy pod kątem 10°. Korpus głowicy ma otwory gwintowane.

W pozostałych konstrukcjach osie śrub są prostopadłe do płaszczyzny czołowej głowicy i segmenty przytwierdzane są do korpusu przez śruby wchodzące w otwory gwintowane w tych segmentach. Wszystkie głowice REVACYCLE mają powierzchnię stożkową bazującą, której tworząca tworzy z płaszczyzną czołową głowicy kąt 17°.

W zależności od przeznaczenia głowicy i jej średnicy nominalnej występuje różna liczba ostrzy w segmencie i różna liczba segmentów.

Głowice do obróbki zębników mają noże segmentów wykańczających inaczej ukształtowane niż głowice do obróbki kół. Różnica polega na stopniowaniu średnicy wierzchołków noży wykańczających. Głowice do obróbki zębników mają w strefie noży wykańczających stały promień rozmieszczenia wierzchołków. Głowice do obróbki kół, ze względu na stosowanie innej pozycji obróbkowej koła, mają w strefie noży wykańczających najmniejszy promień na pierwszym wykańczającym, a największy na ostatnim.

Wszystkie głowice REVACYCLE (z wyjątkiem wykańczającej 16" mają kąt natarcia czołowy równy 15°. Głowica wykańczająca 16" ma zastosowany boczny kąt natarcia równy 20°.

Głowice do obróbki zgrubnej mają stały punkt zaczepienia promienia krzywizny zarysu i są stopniowane na wysokości. W związku z tym głowice zgrubne pracują identycznie jak przeciągacze. Noże półwykańczające i wykańczające głowic kompletnych i wykańczających mają środki krzywizn zarysu przemieszczane wzdłuż prostej nachylonej do osi symetrii pod tzw. maszynowym kątem przyporu <xM. Pozwala to na generowanie powierzchni zębów kół. Noże półwykańczające i wykańczające są zataczane z jednoczesną zmianą położenia środków krzywizn zarysu.

Przykłady konstrukcji głowic REVACYCLE podano na rysunku. W głowicach 21" i 25" segmenty obejmują kąt środkowy 20°.

W Polsce ośrodkiem projektującym i wykonującym segmenty głowic REVACYCLE jest Kombinat Przemysłu Narzędziowego VIS, który zakupił licencję Gleasona.

Głowica REVACYCLE
 

Noże do załamywania krawędzi stosowane w metodzie REVACYCLE

Noże do załamywania krawędzi stosowane są przy obróbce kompletnej lub wykańczającej. Nóż jest osadzany na dodatkowym wrzecionie mieszczącym się w wybraniu głowicy. Usuwania ostrych krawędzi od strony zewnętrznej wieńca zębatego dokonuje się przez będące w ruchu obrotowym krawędzie skrawające noża gratującego. Mają one zarys krzywoliniowy zbliżony do zarysu zębów kół obrabianych na zewnętrznej stronie wieńca zębatego. Noże gratujące wykonywane są jako prawe i lewe.

Ostrzenie głowic REVACYCLE dokonywane jest na szlifierce J13A o specjalnej konstrukcji, która musi zapewnić osiągnięcie położenia płaszczyzny natarcia noża pokrywającej się z płaszczyzną działania krawędzi szlifującej tarczy.

Ze względu na stopniowanie wysokości segmentów musi następować odsunięcie ostrzonej głowicy od tarczy szlifującej. Szlifierka musi zapewnić ponadto możliwość wykonywania łamacza wiórów, co ma miejsce w głowicach nożowych, dla uniknięcia zakleszczenia rowka wiórowego przez zbyt proste wióry. Łamacze wiórów wykonuje się na nożach zgrubnych ostatnich segmentów.

Drukuj