Narzędzia skrawające stosowane w systemie Gleasona

Narzędzia skrawające stosowane w systemie Gleasona

System Gleasona wprowadził do użytkowania następujące typy narzędzi:
— noże strugarskie do obróbki zgrubnej i wykańczającej,
— głowice jednostronne (zdwojone) do obróbki uzębień kół stożkowych o zębach prostych z jednoczesnym beczkowaniem typu CONIFLEX,
— głowice REVACYCLE do obróbki zgrubnej i wykańczającej oraz tzw. kompletne do obróbki jednooperacyjnej kół mechanizmów różnicowych,
— noże wirujące do gratowania dla metody REYACYCLE.

Noże strugarskie
Noże strugarskie do obróbki obwiedniowej kół stożkowych o zębach prostych są narzędziami o najdłuższej historii użytkowania. Ze względu na rozpowszechnienie metody obróbki i systemów pochodnych, są narzędziami najbardziej znanymi i opanowanymi w produkcji. W Polsce narzędzia te są wytwarzane jako normalne wg norm: PN/M-58508, PN/M-58509, PN-75/M-58510 i PN/M-58511. Zgodnie z polskimi normami noże te wytwarzane są dla kąta przyporu a = 20° i a = 15°. Materiałem stosowanym na te narzędzia jest stal szybkotnąca określona normą PN-71/H-85710.

W systemie Gleasona została w latach siedemdziesiątych przyjęta klasyfikacja dziesiętna narzędzi. W symbolu klasyfikacyjnym ostatnie trzy miejsca zarezerwowane są dla charakterystycznego wymiaru. Klasyfikacja obejmuje bardzo dużą liczbę odmian noży strugarskich symbol (33 000 000), które w Polsce nie są stosowane. Z tego względu nie będą one omawiane w tym opracowaniu.

Głowice tarczowe CONIFLEX
Głowice tarczowe typu CONIFLEX (o symbołu klasyf. 34 000 000) wykonywane są w dwóch rozwiązaniach: jako jednolite i składane. Jednolite głowice mniejszych wymiarów stosowane są do obrabiarek G102E i G104E. Większe wymiary głowic jednolitych i składanych stosowane są w obróbce przekładni na obrabiarkach G114E i G134E. Głowice CONIFLEX wykonywane są o wymiarach nominalnych 4 1/2", 9" i 15". Liczby ostrzy głowicy oraz dopuszczalną wielkość zeszlifowania (zużycie głowicy).

Komplet składa się z dwóch głowic: lewej i prawej. Ostrza jednej głowicy wchodzą w luki między ostrzami drugiej. Ostrza głowic są zataczane.

Głowice CONIFLEX są budowane zasadniczo dla kąta przypora a = 20°. Mogą być jednak na zamówienie wykonywane dla innych wielkości kąta przypora. Zależnie od wielkości beczkowatości, jaka jest wymagana dla pary kół, stosowane są różne kąty stożka beczkującego, które są specyfikowane literowo — A, B, C, D, E. Np. oznaczenie głowicy G104E 24T-B zawiera typ obrabiarki (G104E) na której jest użytkowana głowica, (24T)-24 noże, (B) — rodzaj stożka beczkującego oznaczający automatycznie wielkość beczkowatości wzdłużnej zębów. Każda z użytkowanych obrabiarek firmy Gleason (do obróbki przekładni stożkowych o zębach prostych) ma inne rozwiązanie wrzecienników narzędziowych.

Szerokość wierzchołków noży waha się w granicach 0,020-0,160" i zależna jest od typu głowicy (A, B, C, D, E) oraz zakresu wielkości modułów, do którego jest przeznaczona. Wszystkie głowice typu CONIFLEX mają boczny kąt natarcia 20° i szlifowane są w taki sposób, aby krawędź skrawająca układała się jako odcinek prostej leżącej na promieniu głowicy. 

Drukuj