Szlifowanie kół stożkowych metodą Maaga

Szlifowanie kół stożkowych o zębach prostych metodą Maaga

Szlifowanie wykonywane jest na specjalnych szlifierkach KS-42, w których ruch toczny wykonuje przedmiot obrabiany. Stół z wrzeciennikiem koła obrabianego napędzany jest układem mechanicznym (ślimak-ślimacznica). Napęd na koło szlifowane przenoszony jest układem bębnów z przytwierdzonymi taśmami stalowymi. Dzięki wyeliminowaniu przekładni zębatych w mechanizmie odtaczania unika się błędów w zarysie ewolwentowym zęba.

Szlifierka Maaga


Kolo obrabiane ustawiane jest w stosunku do płaszczyzny poziomej pod kątem stożka podziałowego. Suport narzędziowy wykonuje ruch posuwisto-zwrotny w płaszczyźnie nachylonej do poziomu pod kątem 0f stóp obrabianego koła. Tarcze szlifierskie ustawiane są na kąt zarysu zęba. Uproszczony schemat działania szlifierki KS-42 pokazany jest na rysunku. Szlifierka może wykonywać zarówno szlifowanie kół o zębach prostych, jak i skośnych.

Drukuj