Obróbka uzębienia kół stożkowych metodą Heidenreicha-Harbecka

Obróbka uzębienia kół stożkowych o zębach skośnych metodą Heidenreicha-Harbecka

Zasadnicza koncepcja obróbki wg metody Heidenreicha-Harbecka jest identyczna z metodą dwunożową CONIFLEX Gleasona. Pewne różnice występują w realizacji cyklu obróbki (inna jest kinematyka obrabiarek).

Firma Heidenreich-Harbeck buduje ponadto wszystkie typy obrabiarek wyposażone w przesuwne płyty z suwakami nożowymi co umożliwia obróbkę zębów skośnych.

Obliczenia ustawcze obrabiarek do wykonywania uzębienia skośnego obejmują — poza ustalaniem kinematyki procesu i parametrów technologicznych — określenie kątów i wielkości związanych z ustawieniem noży.

Przebieg obliczeń jest następujący:
a) ustalenie kąta pochylenia suwaków narzędziowych,
b) ustalenie kąta rozwarcia prowadnic suwaków narzędziowych,
c) ustalenie mimośrodowości płyty z suwakami narzędziowymi w stosunku do osi kołyski,
d) ustalenie wymiarów podkładek dystansowych noży.


 

W komplecie wyposażenia obrabiarek Heidenreicha Harbecka znajdują się zestawy tzw. podkładek minusowych, których grubości są mniejsze od zerowych o 0,05~0,3 mm. Jeżeli z obliczeń wg zależności uzyska się wartości większe od 0,03 należy dobierać podkładki minusowe. Ustawienie koła obrabianego dokonywane jest na kąt stożka podziałowego.

Drukuj