Metoda obróbki przekładni REVACYCLE dwuoperacyjna

Metoda REVACYCLE dwuoperacyjna

Obróbka kompletu kół wg tej metody wymaga zastosowania czterech głowic — dwóch do zębnika i dwóch do koła. Zgrubne wykonywanie uzębienia przeprowadzane jest głowicami pracującymi jak przeciągacze. Przedmiot obrabiany nie wykonuje ruchu posuwowego. Noże głowic zgrubnych są stopniowane na wysokości przy stałym środku promienia krzywizny zarysu krawędzi skrawających.

Obróbka półwykańczająca (segmentami 1-4) odbywa się przy ruchu posuwowym koła obrabianego w kierunku przeciwnym do wektora prędkości obwodowej głowicy. Występuje frezowanie przeciwbieżne. Przy obróbce wykańczającej (w drugiej fazie cyklu) kierunek przesuwu koła (powrotny) jest zgodny z kierunkiem wektora prędkości obwodowej głowicy. W tej fazie obróbki występuje frezowanie współbieżne. Przebieg obróbki wg metody dwuoperacyjnej ilustruje rysunek. Ustawienie kół obrabianych przeprowadzane jest identycznie jak w metodach kompletnych. Procesy projektowania samych przekładni REVACYCLE, głowic oraz obliczanie ustawień obrabiarek przeprowadzane są przy wspomaganiu komputerem. Jest to konieczne ze względu na bardzo wiele zależności występujących w obliczeniach. Użytkowane są głównie dwa programy: A251 dotyczący projektowania geometrii przekładni oraz A250 dotyczący projektowania głowic i obliczeń ustawczych obrabiarek.

Metoda REVACYCLE dwuoperacyjnaNiezależnie od projektowania głowic nożowych dla konkretnej przekładni, firma Gleason opracowała tzw. głowice standardowe (zoptymalizowane dla pewnych wielkości modułów, przełożeń i szerokości wieńców). Głowice te były produkowane „na skład" i dostarczane w związku z tym w bardzo krótkich terminach. Jakość przekładni wykonanych tymi głowicami była jednak nie w pełni zadowalająca.

Obecnie firma Gleason nie zaleca stosowania tzw. zestawu głowic standardowych, lecz projektowanie każdorazowe głowic do zadanego przełożenia. W Polsce Kombinat Przemysłu Narzędziowego VIS zakupił licencję (know-how) na głowice i przekładnie REVACYCLE.

Drukuj