Metoda obróbki przekładni REVACYCLE II

Metoda REVACYCLE II

Przebieg obróbki ilustruje rysunek.

Metoda REVACYCLE II


Obróbka przebiega następująco:

a) Szybki przesuw koła obrabianego od p. A do p. B w czasie gdy koło znajduje się naprzeciw części korpusu głowicy przeznaczonego na podział.
b) Postój koła w p. B do momentu, gdy wszystkie noże zgrubne segmentów 1-10 wykonają pracę. Noże tych segmentów mają środki krzywizn zarysów skrawających w stałym punkcie i są stopniowane na wysokości. W tej strefie głowica działa jak przeciągacz.
c) Przemieszczenie obrabianego koła od p. B do p. C, przy którym skrawają noże segmentu półwykańczającego 11.
d) , e) Przemieszczenia w strefie obróbki wykańczającej i podziału są identyczne jak w metodzie REYACYCLE I.

Drukuj