Metoda obróbki przekładni REVACYCLE I

Metoda REVACYCLE I

Przebieg obróbki wg metody REVACYCLE I pokazano na rysunku.

Metoda REVACYCLE 1


Obróbka luki międzyzębnej odbywa się w następujących fazach:

a) Przesuw koła obrabianego od punktu A do p. B, w czasie którego wykonują pracę segmenty 1-4. Noże tych segmentów mają środki krzywizn przemieszczające się wzdłuż prostej p-p.
b) Zatrzymanie przesuwu koła w p. B i praca segmentów 5-10, których noże mają stały punkt środka krzywizny zarysu i stopniowaną wysokość, w związku z czym narzędzie pracuje jak przeciągacz kołowy.
c) Przesuw koła obrabianego od p. B do p. C przy pracy noży półwykańczających segmentu 11, których środki krzywizn krawędzi skrawających przemieszczają się wzdłuż prostej p-p.
d) Przesuw koła obrabianego od p. C do p. D przy jednoczesnej pracy noży wykańczających segmentów 13-16, których środki krzywizn krawędzi skrawających przemieszczają się wzdłuż prostej p-p.
e) Przesuw koła od punktu D do p. A. W strefie tego przesuwu następuje podział koła dla umożliwienia obróbki sąsiedniej luki międzyzębnej.

Drukuj