Obróbka kół stożkowych metodą Gleason - REVACYCLE

Obróbka kół stożkowych o zębach prostych metodą Gleason - REVACYCLE

Metoda REVACYCLE została opracowana w systemie Gleasona w latach czterdziestych i początkowo stosowana była do kół o małych modułach, z przeznaczeniem do mechanizmów różnicowych samochodów osobowych. Obecnie metoda REVACYCLE służy do wykonywania kół stożkowych do wszystkich mechanizmów różnicowych występujących w pojazdach.

Zasadnicza koncepcja metody polega na frezowaniu uzębienia głowicami promieniowymi przy ruchu względnym koła obrabianego w stosunku do głowicy nożowej. Krawędzie skrawające noży mają zarysy łuków kołowych, których środki są zlokalizowane wzdłuż prostej nachylonej do płaszczyzny symetrii pod tzw. maszynowym kątem przypora.
Występują następujące odmiany tej metody:
1) metoda REVACYCLE I tzw. kompletna, charakteryzująca się przesuwem względnym koła w fazie obróbki zgrubnej,
2) metoda REVACYCLE II kompletna, w której w czasie obróbki zgrubnej koło obrabiane nie wykonuje ruchu posuwowego,
3) metoda REYACYCLE TWO OPERATING - dwuoperacyjna, w której obróbka zgrubna wykonywana jest głowicą zgrubną przy nieruchomym kole, zaś obróbka wykańczająca przeprowadzana jest głowicą wykańczającą ze względnym przesuwem nawrotnym koła.

Do obróbki metodą REVACYCLE firma Gleason wyprodukowała następujące typy obrabiarek:
KBE, K109E - starszej konstrukcji, w których ruch posuwowy może wykonywać głowica nożowa,
K720E, K724E, K725E, K726E - najnowszej konstrukcji, w których ruch posuwowy może wykonywać koło obrabiane.

Obrabiarka K725E jest dwustronna (dwugłowicowa) i może wykonywać jedną głowicą obróbkę zgrubną, drugą — wykańczającą. Najczęściej użytkowana jest obrabiarka K726E, która może być przystosowana do obróbki zębnika lub koła głowicami o średnicy 16", 21" i 25".

Generalnie w obydwu metodach kompletnych REVACYCLE I i II stosowane są głowice 18 segmentowe, w których na miejsce segmentu 12 — jest przewidziana luka (wybranie wg głowicy) dla wykonania załamań od strony zewnętrznej wieńca zębatego. Korpus głowicy nieobsadzony segmentami 17 i 18 pozwala na podział bez wycofywania głowicy.

W obydwu metodach kompletnych obróbka zgrubna i półwykańczająca odbywa się przy ruchu posuwowym koła w kierunku przeciwnym do prędkości obwodowej głowicy.

Przy obróbce wykańczającej kierunek przesuwu koła obrabianego jest zgodny z kierunkiem prędkości obwodowej głowicy, czyli ma miejsce frezowanie współbieżne. W obydwu metodach kompletnych wymagane jest użycie do obróbki pary kół dwóch głowic — jednej do obróbki zębnika i drugiej do koła. Wynika to z konieczności zastosowania innej krzywizny krawędzi skrawających noży do obróbki zębnika i koła. Koło i zębnik są różnie ustawiane w stosunku do narzędzia.

Głowice, koło, zębnik


Zębnik jest pochylany na kąt stożka stóp, kolo zaś pod kątem. Ustawienie kola pod kątem w stosunku do płaszczyzny pionowej obrabiarki jest podyktowane inną konstrukcją głowicy. Głowica do obróbki koła ma wysokości noży w ten sposób stopniowane, że nóż wykańczający segmentu jest najniższy, zaś nóż segmentu jest najwyższy. Ustawienie kół obrabianych ilustruje rysunek. Do nadawania ruchu posuwowego przedmiotowi obrabianemu stosowane są krzywki posuwu — różne dla zębnika i koła.

Drukuj