Obróbka uzębienia kół stożkowych wg metody dwugłowicowej Gleason-CONIFLEX

Obróbka uzębienia kół stożkowych o zębach prostych wg metody dwugłowicowej Gleason-CONIFLEX

Do obróbki głowicami tarczowymi przekładni stożkowych o zębach prostych zostały opracowane przez firmę Gleason 3 wielkości obrabiarek, za pomocą których można wykonywać koła o modułach m = 0,3~10 mm. Frezarki wykonują uzębienie przekładni przy ruchu odtaczania bez posuwu względnego koła w stosunku do narzędzia wzdłuż stożka stóp.

Głowice CONIFLEX


W związku z tym występuje większa głębokość luki międzyzębnej w środku szerokości wieńca zębatego, niż na wewnętrznej i zewnętrznej stronie. Obliczenia ustawcze obrabiarek obejmują ustalenie wielkości identycznych jak w przypadku obróbki metodą dwunożową. Poza ustaleniem położenia osi głowic nożowych wszystkie pozostałe wielkości ustawcze obrabiarek określa się w analogiczny sposób. W obrabiarkach 104 i 134 przeznaczonych do obróbki przekładni głowicami tarczowymi występują stałe: B = 22,5, D = 50.

Wszystkie metody pochodne od systemu Gleasona wymagają identycznych obliczeń ustawczych.

Drukuj