Metody obróbki kół stożkowych o zębach prostych

Mimo dużego rozwoju metod obróbki uzębienia przekładni o krzywoliniowych wzdłużnych liniach zębów — w warunkach produkcji jednostkowej i małoseryjnej, gdzie decyduje koszt narzędzia — stosowane są metody obróbki kół stożkowych o zębach prostych. Czynnikami ważnymi i wpływającymi na wybór tych metod są również prostota obsługi obrabiarek, łatwe i tanie metody regeneracji krawędzi skrawających noży, jak też bardzo proste obliczenia technologiczne (ustawcze) obrabiarek.

Obecnie stosowane są następujące metody wykonywania uzębienia kół stożkowych o zębach prostych:
A) struganie (dwoma przeciwbieżnymi suportami nożowymi),
B) frezowanie głowicamrtarczowymi,
C) przeciąganie (kształtowe-zgrubne i obwiedniowe wykańczające),
D) szlifowanie kół stożkowych o zębach prostych.

A) Metody strugania stosowane są przez systemy Gleasona ENIMS-SARATOW, Heidenreicha-Harbecka, jak też WMW-MODUL.

B) Frezowanie dwoma głowicami tarczowymi przeprowadzane jest w systemie Gleasona i nosi nazwę CONIFLEX, w systemie MODUŁ - KONVOID, w systemie Klingelnberg - SVEROID. Również w Rosji metoda ta jest stosowana, lecz nie ma nazwy. Wszystkie te metody realizowane są za pomocą głowic tarczowych, w których noże przytwierdzone są do korpusu. Jedynie w systemie Gleasona obok głowic składanych stosowane są głowice monolityczne.

C) W systemie Gleasona została opracowana metoda przeznaczona przede wszystkim do wykonywania kół mechanizmów różnicowych REVACYCLE. W metodzie tej narzędzie jest przeciągaczem kołowym, w którym krawędzie skrawające poszczególnych noży mogą pracować jak we właściwym przeciągaczu, lub też wskutek względnych ruchów narzędzia i przedmiotu obrabianego, może zachodzić obróbka z obwiedniowym kształtowaniem zębów w kierunku tworzących stożka podziałowego.
Metoda REVACYCLE oparta jest na zupełnie innej koncepcji kształtowania zarysów zębów, która pozwala na uzyskiwanie wydajności obróbki nieosiągalnej przy stosowaniu metod klasycznych. Obróbka jednego zęba koła o module m ~ 3 mm trwa ok. 1,5 s. Ze względu na wysoką wydajność metoda ta stosowana jest głównie do wykonywania kół mechanizmów różnicowych w przemyśle motoryzacyjnym.

D) Metoda szlifowania kół przekładni stożkowych o zębach prostych opracowana przez firmę Maag jest stosowana w wyjątkowych przypadkach, gdy zależy na bardzo dokładnym zarysie zębów. Dotyczy to przede wszystkim przekładni pracujących z dużymi prędkościami obwodowymi, od których wymagana jest wysoka dokładność i równomierność ruchu obrotowego.

Drukuj