Przyrządy mocujące do obróbki uzębienia

Podstawowe wymagania w stosunku do przyrządów mocujących kola i zębów do obróbki uzębienia, to ich wysoka dokładność oraz sztywność. W produkcji masowej istotna jest również łatwość obsługi, sztywność i pewność mocowania. Wszystkie obrabiarki współcześnie produkowane wyposażone są w hydraulicznie zwalniane cylindry mocujące, zapewniające szybkie zamocowanie obrabianych kół. Konstrukcja przyrządów mocujących zależna jest od wielkości produkcji do jakiej są przeznaczone. W produkcji jednostkowej i małoseryjnej stosowane są przyrządy uniwersalne.

Przykłady przyrządów uniwersalnych stosowanych w systemie Oerlikon do obróbki kola i zębnika pokazane są na rysunku. Przyrząd mocujący koła ma tarczę redukcyjną przytwierdzoną do wrzeciona (tarcza jest znormalizowana). Do tarczy przytwierdzona jest wkładka centrująca specjalna, przeznaczona dla danego koła. We wkładce znajduje się kołek zabierający, wchodzący w otwór w wieńcu koła. Podkładka dociskowa z otworem na ręcznie wkręcaną śrubę jest zakładana po założeniu koła. Każde zdjęcie koła wymaga wykręcenia śruby po zluzowaniu zacisku wywieranego przez cylinder mocujący. Przyrząd mocujący zębnik składa się z końcówki redukcyjnej (znormalizowanej) oraz tulei dorobionej dla konkretnych wymiarów zębnika. Zębnik powinien mieć wyfrezowany kanałek na stronie tylnej oporowej, w który wchodzi wpust zabierający , przytwierdzony do końcówki redukcyjnej.

Przyrządy Oerlikon


Na gwintowany koniec zębnika nakręca się redukcyjny łącznik, który powinien mieć mniejszą średnicę od średnicy tulei centralnej. Po włożeniu zębnika do otworu nakręca się nakrętkę na łącznik redukcyjny przez obrót cięgna mocującego. Przyrządy te wymagają dużo czasu na zamocowanie koła i zębnika, w związku z czym mogą być stosowane tylko do produkcji jednostkowej i małoseryjnej. Dodatkowym ograniczeniem w stosowaniu tych przyrządów do produkcji wielkoseryjnej jest centrowanie kół obrabianych. Przy większej liczbie przedmiotów mocowanych przy użyciu tych przyrządów następuje zużycie ich powierzchni centrujących, a powstający luz powoduje błędne wykonanie uzębienia.

W produkcji masowej i wielkoseryjnej stosowane są przyrządy umożliwiające szybkie mocowanie i zdejmowanie obrabianych kół, jak również przyrządy kompensujące zużycie powstające w trakcie eksploatacji.

Drukuj