Obróbka cieplna kół stożkowych i hipoidalnych

Występują zasadniczo dwie koncepcje doboru materiału i wynikające stąd technologie obróbki cieplnej kół stożkowych. Koła przeznaczone do mechanizmów obrabiarek, mechaniki precyzyjnej itp. są wykonywane ze stali wysokowęglowych, stopowych. Wysoką twardość uzyskuje się przez hartowanie powierzchniowe, przy nagrzewaniu prądami wysokiej częstotliwości lub przez ogrzewanie palnikami gazowymi i chłodzenie wodne. Duże koła reduktorów i maszyn roboczych są najczęściej wykonywane ze stali hartujących się w powietrzu. Spośród projektantów technologii uzębień jedynie firma Gleason opracowała maszynę do powierzchniowego hartowania gazowego kół. Ze względu na konieczność szybkiego wzrostu temperatury i jej równomiernego rozkładu wzdłuż zęba, maszyna ta jest sterowana elektronicznie. Przyspieszenie procesu hartowania może wystąpić, gdy zostanie zastosowany środek chłodzący. W tym celu maszyna jest wyposażona w mechanizm podziałowy, który umożliwia chłodzenie podgrzanego zęba z przeciwległej strony wieńca, w stosunku do strony będącej w strefie działania palników.

 Przekładnie stożkowe motovario i hipoidalne stosowane w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym wykonywane są najczęściej ze stali niskowęglowych stopowych do nawęglania. Ze względu na masową produkcję tych przekładni istnieje racjonalne i ekonomiczne uzasadnienie szczegółowego oprzyrządowania operacji obróbki cieplno-chemicznej, jak też dokładnego opracowania jej parametrów.

Należy nadmienić, że w przypadku jednostkowego wytwarzania kół lekko obciążonych lub w fazie opanowywania produkcji można proces obróbki cieplnej ograniczyć do ulepszania cieplnego ze względu na możliwość obróbki przez skrawanie. Twardości ulepszonych otoczek nie powinny przekraczać 163 HB.

Przy stosowaniu miękkich otoczek występuje tendencja tworzenia narostu, co może prowadzić do bardzo złej jakości obrabianych powierzchni zębów, a niekiedy zniszczenia noży przez złamanie. Twardości wyższe od 163 HB powodują bardzo szybkie zużywanie się noży, co podwyższa koszty obróbki.

Drukuj