Narzędzia metody KURVEX

Konstrukcja narzędzi stosowanych do metody KURVEX

Głowice dwuczęściowe do metody KURVEX wykonywane są przy założeniu, że części z przytwierdzanymi nożami posiadającymi zewnętrznie krawędzie skrawające mają kształt tarczy z wybraniami promieniowymi dla pomieszczenia noży wewnętrznych do obróbki wypukłej strony zęba. Głowica z nożami o zewnętrznych krawędziach skrawających ma kształt pierścienia z wybraniami promieniowymi między gniazdami na noże. Wybrania te mają na celu pomieszczenie noży i elementów mocujących głowicy do obróbki wklęsłej strony zębów. Schemat konstrukcyjny głowicy dwuczęściowej do metody KURVEX pokazano na rysunku.

Głowica KURVEX


Ostrzenie głowic odbywa się na normalnych szlifierkach do głowic typu Gleason, oddzielnie każdej części. Do szlifowania noży głowicy pierścieniowej konieczny jest specjalny uchwyt mocujący. Na rysunkach pokazano głowice typu ARCOID do obróbki frezowaniem i kołowym przeciąganiem.

Drukuj