Metody obróbki w systemie WMW MODUŁ

Metody obróbki kół stożkowych i hipoidalnych stosowane w systemie WMW MODUŁ

W systemie WMW MODUŁ stosowane są następujące koncepcje konstrukcji i technologii przekładni stożkowych i hipoidalnych:

A. Oparte na systemie Gleasona (koła o proporcjonalnie zmiennej wysokości zębów).

B. Oparte na własnych opracowaniach dla kół o stałej wysokości zębów:
1) metoda KURVEX (dla produkcji małoseryjnej i seryjnej),
2) metoda ARKOID (dla produkcji seryjnej i masowej).

W polskim przemyśle obrabiarkowym i maszyn rolniczych stosowana jest metoda KURVEX, jak również w różnych zakładach przemysłu motoryzacyjnego użytkowane są obrabiarki WMW MODUŁ pracujące wg systemu Gleasona.

Ad A. Do produkcji seryjnej kół o zębach zmiennej wysokości stosowane są w zasadzie wszystkie metody Gleasona, z wyjątkiem ściśle bronionych przez patenty, tzn. HELIX-FORM, UNITOOL, FORMATE CYCLEX oraz FORMATE EQUICURV. Do obróbki obwiedniowej i kształtowo-obwiedniowej system WMW MODUŁ wytwarza zarówno obrabiarki, jak i narzędzia.

Niezależnie, od wytwarzania maszyn i głowic dla wykonywania uzębień kół stożkowych i hipoidalnych o kołowo-łukowej linii zębów, produkowane są narzędzia i obrabiarki do nacinania uzębień kół stożkowych o zębach prostych (KONVOID).

W latach siedemdziesiątych opracowano nową koncepcję głowic czołowych tzw. ARKOID MESSERKÓPFE. W konstrukcji tych głowic zrezygnowano z mocowania noży do korpusu przez przelotowe otwory w części chwytowej. Mocowanie noży odbywa się w tym rozwiązaniu przez śruby dociskowe umieszczone w zewnętrznym pierścieniu przytwierdzonym do głównego korpusu głowicy.

Ad B. Metoda KURVEX polega na jednoczesnej obróbce luki międzyzębnej dwoma głowicami o wzajemnym przesunięciu mimośrodowym. Pozwala to na zachowanie jednakowych kątów linii zębów na stronie wklęsłej i wypukłej.

Metoda ARKOID wymaga tworzenia układów technologicznych, w których koło obrabiane jest analogicznie jak w systemie Gleasona, natomiast zębniki wykonywane są głowicami, których krawędzie skrawające obejmują ząb. Uzyskiwanie beczkowatości w metodzie ARKOID oparte jest na pochylaniu wrzeciona narzędziowego. Metoda ta nie jest jeszcze opublikowana.

Drukuj