Ostrzenie narzędzi systemu Klingelnberga i ich regulacja

Ostrzenie stożkowych frezów ślimakowych stosowanych w metodzie PALLOID

Ostrzenie frezów ślimakowych wykonuje się na specjalnych ostrzarkach pozwalających na uzyskanie zmiennego skoku linii śrubowej rowka wiórowego. Firma Klingelnberg buduje do tego celu ostrzarki o symbolu AGF-60C. Frezy ślimakowe do obróbki zgrubnej szlifuje się w ten sposób, że pierwszy zwój ma kąt natarcia zero, zaś ostatni +10°. Zmniejsza to opory skrawania.

Ostrzenie noży głowic czołowych stosowanych w metodzie ZYKLOPALLOID

Ostrzenie noży głowic czołowych dwuczęściowych przeprowadzane jest na normalnych szlifierkach do płaszczyzn, przy zastosowaniu specjalnych przyrządów produkowanych przez firmę Klingelnberg. Przyrząd mocujący noże przeznaczony jest do jednoczesnego mocowania 6 noży zewnętrznych lub wewnętrznych. Uzyskanie właściwych kątów natarcia w dwóch płaszczyznach uzyskuje się przez pochylanie uchwytów noży w kierunku wzdłużnym przyrządu i poprzecznym. Ustawienie przyrządu dokonywane jest przez dobór wymiarów płytek (E2) w zależności od wielkości kątów natarcia.

Schemat konstrukcyjny przyrządu do szlifowania noży zilustrowany jest na rysunku.


Niezależnie od przyrządu do szlifowania stosowany jest przyrząd kontrolny do sprawdzania właściwego naostrzenia noży. Schemat przyrządu pokazany jest na rysunku. W zależności od modułu i promienia nominalnego głowicy nożowej dobierane są płytki o wymiarach obliczonych dla danych kątów natarcia.

Drukuj