Narzędzia do obróbki metody ZYKLOPALLOID

Symbolika i geometria narzędzi do obróbki kół stożkowych i hipoidalnych wg metody ZYKLOPALLOID

Do obróbki uzębienia wg metody ZYKLOPALLOID stosowane są dwa zasadnicze typy narzędzi:

1. Głowice specjalne wielogrupowe jednoczłonowe do obróbki zgrubnej lub wykańczającej jednego członu przekładni (najczęściej zębnika). Tego typu głowice są narzędziami specjalnymi projektowanymi dla określonej produkcji masowej. Konstrukcja tych głowic jest zbliżona do głowic Oerlikon, przy czym różnica polega na usytuowaniu chwytu noża w stosunku do osi głowicy. Występują dwa warianty:

a) z nożami monolitycznymi o części skrawającej i chwytowej wykonanej z jednego elementu stali szybkotnącej,
b) z nożami składanymi, w których część skrawająca wykonywana jest z materiału narzędziowego, natomiast oprawka (z jaskółczym ogonem) ze stali konstrukcyjnej.

Przykłady rozwiązania noży głowic wielogrupowych o monolitycznych korpusach pokazano na rysunku.

Głowica wielogrupowa


2. Głowice znormalizowane dwuczęściowe do obróbki kompletnej (zgrubnej i wykańczającej) zawierające w grupie nożowej 4 noże. Dwa z nich są wykańczające, dwa zgrubne. Noże zewnętrzne przytwierdzone są do jednego korpusu, noże wewnętrzne do drugiego. Korpusy głowicy mogą być przemieszczane w stosunku do siebie, tak aby ich osie tworzyły mimośrodowość wynikającą z założonej beczkowatości zębów.

Odmiana głowic normalizowanych dwuczęściowych wykańczających przeznaczonych do produkcji wielkoseryjnej i masowej ma (w miejscu dwóch noży A i B lub C i D) nóż wewnętrzny A i zewnętrzny B.

W zasadzie nie wyróżnia się specjalnych głowic do obróbki metodą ZYKLOMET kształtowo-obwiedniową. Do tej metody mogą być stosowane te same typy głowic, przy czym zarysy noży są zmienione w zależności od geometrii. Do obróbki uzębienia przekładni hipoidalnych wymagane jest stosowanie noży zewnętrznych i wewnętrznych wykańczających o kątach zarysu. Wynika to z niesymetryczności kąta przyporu przekładni hipoidalnej.

Niezależnie od wymienionych typów głowic stosowanych dla modułów, do obrabiarki FK 41, wykonującej koła do modułu dla mechaniki precyzyjnej, stosowane są głowice 1, 2 i 3 grupowe. Dla łatwiejszego wykonywania noży tych głowic zastosowano konstrukcję krążkową. Pozwala to również na dłuższe użytkowanie noża. Przykład konstrukcji mocowania noża krążkowego do głowic stosowanych w obrabiarkach FK 41 pokazany jest na rysunku.

Noże wykonane są zgodnie z prawidłami stosowanymi przy konstrukcji kształtowych noży krążkowych. Głowice dwuczęściowe do kół powyżej modułu normalnego wykonywane są najczęściej jako cztero- i pięciogrupowe. Znacznie rzadziej spotykane są konstrukcje głowic trzygrupowych. Oznaczenie głowic skrawających przy prawym kierunku obrotów (patrząc od strony tylnej korpusu) zawiera symbol R, przy lewym kierunku obrotów symbol L.

Niezależnie od wymienionych narzędzi do kształtowania uzębienia, firma Klingelnberg wytwarza narzędzia do załamywania ostrych krawędzi. Narzędzia są wykonywane w dwóch odmianach: frezy ślimakowe wielozwojne do usuwania ostrych krawędzi na zewnętrznej stronie wieńca zębatego koła (pracujące w końcowej fazie obróbki uzębienia) oraz narzędzia typu frezów palcowych, które mają posuw hydrauliczny ze sterowaniem od ruchu odtaczania koła obrabianego.

Drukuj