Metoda ZYKLOPALLOID Klingelnberga

W wyniku dążenia do zwiększenia wydajności obróbki - skrócenia czasów wykonania uzębienia zębów, firma Klingelnberg opracowała tzw. metodę ZYKLOPALLOID, polegającą na frezowaniu uzębienia kół głowicami czołowymi. Proces frezowania przebiega w sposób ciągły i analogicznie jak w systemie Oerlikon, linia zębów jest wydłużoną cykloidą. Wprowadzony został nowy sposób beczkowania wzdłużnego zębów, polegający na zastosowaniu głowic dwuczęściowych o regulowanej wzajemnej mimo-środowości, synchronicznie napędzanych.

Wkmetodzie ZYKLOPALLOID można wyróżnić następujące warianty:

Wariant I — obydwa koła przekładni wykonywane są głowicami dwuczęściowymi o tej samej liczbie grup nożowych, w których podziałka kątowa między nożami zewnętrznymi i wewnętrznymi jest równa podziałce przypadającej na grupę nożową.

Wariant II - obydwa koła przekładni wykonywane są głowicami dwuczęściowymi o tej samej liczbie grup nożowych, w których podziałka kątowa między nożami wewnętrznymi i zewnętrznymi jest równa 1/3 podziałki przypadającej na grupę nożową.

Wariant III - jedno z kół wykonywane jest głowicą jednoczęściową o liczbie grup nożowych różnej od liczby grup nożowych głowicy dwuczęściowej użytej do obróbki drugiego koła. Jest to wariant, który może być traktowany jako proces technologiczny obróbki zgrubnej i wykańczającej. Przy takim postawieniu zagadnienia obróbka zgrubna prowadzona jest sztywnymi głowicami jednoczęściowymi, zaś obróbka wykańczająca głowicami dwuczęściowymi.

Firma Klingelnberg dla realizowania metody ZYKLOPALLOID wyprodukowała następujące obrabiarki: FK-41 (dla małych modułów), AMK-250, AMK-603 oraz AMK--850. Wszystkie wymienione typy dają możliwość beczkowania zębów.

Drukuj