Metoda PALLOID Klingelnberga

System Klingelnberga obejmuje dwie metody wykonywania uzębień przekładni stożkowych i hipoidalnych:

1) metodę PALLOID, w której narzędziem jest ślimakowy frez stożkowy,
2) metodę ZYKLOPALLOID, w której uzębienie wykonywane jest wielogrupowymi głowicami czołowymi.

W metodzie PALLOID obróbka wieńca zębatego koła lub zębnika odbywa się przez przejście ruchem obrotowym stycznym freza stożkowego przez strefę kontaktu koła obrabianego z wyobrażalną płaską zębatką koronową. Zęby tej zębatki tworzone są przez przemieszczający się frez ślimakowy, przy czym sposób przemieszczania jest zgodny z tworzeniem ewolwenty jako linii wzdłużnej zęba. Schematycznie zasada obróbki wg metody PALLOID została pokazana na rysunku.

Współcześnie do realizacji metody PALLOID firma Klingelnberg produkuje obrabiarki AFK 201 AVAU, AFK 203, AFK 151 AVAU i AFK 153. Wszystkie wymienione typy maszyn mogą być zastosowane do obróbki przekładni stożkowych. Obrabiarki, które mają w symbolu dodatkowe oznaczenie AVAU są bardziej uniwersalne i mogą wykonywać zarówno koła przekładni stożkowych i hipoidalnych, jak i zębniki tych przekładni. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu przestawnej w pionie osi wrzeciona przedmiotowego (przesunięcie hipoidalne). Wszystkie współcześnie budowane przez firmę obrabiarki mają bezstopniowo pochylaną oś wrzeciona freza w celu beczkowania wzdłużnego zębów.

Zwoje stożkowe freza ślimakowego opisują na płaszczyźnie rozwinięcia spirale Archi-medesa. Biegun, z którego wyprowadzane są normalne do spirali leży na prostej prostopadłej do stożka podziałowego freza przechodzącej przez jego wierzchołek w odległości x od tego wierzchołka. Odległość x można określić z zależności określającej parametr ruchu śrubowego.

Drukuj