Ostrzenie noży sztabkowych w metodzie SPIROFLEX

Ostrzenie noży sztabkowych głowic FN, FH i FS stosowanych w metodzie SPIROFLEX

Wprowadzenie metody beczkowania zębów przez pochylanie osi wrzeciona narzędziowego SPIROFLEX spowodowało konieczność rozwiązania konstrukcji narzędzi, których krawędzie kształtujące uzębienie mogłyby być uzyskiwane przy ostrzeniu. Zmieniono konstrukcje głowic i wprowadzono tzw. noże sztabkowe.

W nożach tych regeneracja krawędzi skrawających odbywa się przez ostrzenie powierzchni natarcia i przyłożenia. Ostrzenie może odbywać się jednak poza korpusem głowicy, przy zastosowaniu specjalnego oprzyrządowania. W tym celu został skonstruowany przyrząd specjalny orientujący nóż w stosunku do tarczy szlifierskiej oraz zaadaptowany układ szlifujący szlifierki do płaszczyzn.

Przestrzenne ustawienie noża w stosunku do ściernicy wymaga złożonych obliczeń. (Obliczenia ustawcze szlifierki SKB zostały przez firmę Oerlikon skcmputeryzowane).

Danymi wyjściowymi do obliczeń ustawczych są wyniki obliczeń ustawienia frezarek.

Określanie współrzędnych ustawienia noży na szlifierce SKB. W celu uzyskania właściwego położenia noży w stosunku do tarczy szlifującej konieczne jest obliczenie współrzędnych punktów charakterystycznych krawędzi skrawających. Współrzędne określa się w odniesieniu do powierzchni bazowych głowicy, co odpowiada bazom przyrządu mocującego.

Drukuj