Ostrzenie noży zataczanych w metodzie SPIROMATIC

Ostrzenie noży zataczanych głowic stosowanych w metodzie SPIROMATIC

W procesie obróbki uzębienia szybciej zużywają się noże zgrubne. Obydwa noże wykańczające grupy nożowej stępiają się prawie równomiernie, w związku z czym również nie ulega zmianie kąt zawarty między nimi. Po kolejnych ostrzeniach nie zmienia się w związku z tym stalą beczkowatości F głowicy. Szybsze zużycie noża zgrubnego powoduje konieczność zdejmowania większych warstw przy jego ostrzeniu, co prowadzi do zmiany kąta i zmiany wielkości jego średniego promienia. Zmiana ta musi być zawarta w takich granicach, aby nie następowało uszkadzanie powierzchni obrabianych zębów. Noże zgrubne wobec wykonywania ciężkiej pracy i szybszego zużycia mogą być wymienione na nowe o pełnej szerokości części roboczej. W takim przypadku, wobec wykorzystywania w głowicy częściowo zużytych noży wykańczających, występuje większy kąt wyprzedzenia xov noża zgrubnego. Również wówczas, dla zagwarantowania właściwej pracy głowicy musi być ściśle określony przyrost promienia noża zgrubnego.

Ostrzenie noży odbywa się bez ich demontażu z korpusu głowicy. Do ostrzenia budowane są przez firmę Oerlikon specjalne ostrzałki, wyposażone w stół obrotowo-przechylny pozwalający na uzyskanie koniecznych pozycji przy ostrzeniu odpowiedniego typu noży.

Drukuj