Narzędzia stosowane do metody SPIROFLEX

Symbolika i geometria narzędzi stosowanych do metody SPIROFLEX

Ze względu na duże koszty wytwarzania noży zataczanych i trudności przy dokładnym ich ustawieniu w korpusach głowic firma Oerlikon opracowała nowy typ głowic z nożami sztabkowymi. W nożach tych regeneracja krawędzi skrawających odbywa się przez szlifowanie powierzchni przyłożenia i natarcia poza korpusem głowic. Stosowany jest do tego celu specjalny przyrząd mocujący, z zaadaptowaną szlifierką do płaszczyzn.

Wytwarzane są trzy zasadnicze odmiany głowic z nożami sztabkowymi:

1. Głowice FN — uniwersalne, stosowane zasadniczo do metody SPIROMATIC. Charakterystyka ich jest identyczna jak głowic EN. Występują te same liczby grup nożowych, promienie nominalne i wielkości charakterystyczne noża poza wymiarami przekroju. W symbolu głowicy- występuje zamiast oznaczenia EN oznaczenie FN. Taka sama zmiana występuje w symbolu noży.

2. Głowice FH — przeznaczone są do obróbki przekładni hipoidalnych wg sposobów HG8 i HG9. Zastępują one grupę głowic EH i EHN i poza zmianą konstrukcji noży zachowują te same wielkości charakterystyczne tzn. V i F. W symbolu tych głowic EHN jest zmiana na FN i konsekwentnie podawane są wymiary przekroju części chwytowej dla noży sztabkowych. Głowice FH mogą być z powodzeniem stosowane również do metody SPIROFLEX.

3. Głowice FS są przeznaczone głównie do wykonywania uzębienia metodą SPIROFLEX. Jest to nowa konstrukcyjnie grupa, charakteryzująca się stałą beczkowatością. Przez zastosowanie szlifierki SKB i przyrządu mocującego można praktycznie uzyskać każdy dowolny kąt zarysu przy założonym promieniu nominalnym.

Wobec zasad stosowanych w metodzie SP1R0FLEX, głowice te mają kształtowany zarys krawędzi skrawających noży zgodny z wynikami obliczeń przekładni. Mogą być stosowane zarówno do obróbki przekładni stożkowych, jak też hipoidalnych, w których zachodzi związek. Głowice FS, identycznie jak FH, są budowane z porządkiem ustawienia noży V-A-J dla zębnika i A-V-J dla koła. Ze względu na możliwości kształtowania krawędzi skrawających praktycznie projektowanie noży odbywa się każdorazcwo do wykonywanej przekładni. Zasadnicze zastosowanie do obróbki przekładni do samochodów osobowych było powodem zwiększenia liczby grup nożowych. Maksymalna liczba grup nożowych stosowanych w głowicach FS wynosi z0 = 13. Oznaczenia głowic i noży są budowane na tej samej zasadzie co narzędzi zataczanych. Symbolem wyróżniającym jest literowe oznaczenie FS, zarówno głowic jak i noży.

Głowica FN


Wszystkie głowice grupy F nie mają regulacji promienia rozstawienia noża zgrubnego, wobec innego sposobu ostrzenia i ustawiania. W związku z tym nie zachodzi konieczność stosowania układu promieniowej regulacji i nóż opiera się bezpośrednio o gniazdo korpusu, zwiększając tym samym sztywność zamocowania. Nie istnieje również potrzeba regulacji wysokościowej noża. Ustawienie noży w głowicy odbywa się przy użyciu przyrządu gwarantującego osiągnięcie odpowiedniego wysunięcia ponad płaszczyznę korpusu głowicy poszczególnych rodzajów noży.

Drukuj