Obliczanie narzędzi dla metody SPIROMATIC G

Obróbkę wg metody SPIROMATIC G pary kół zębatych przeprowadza się przyjmując dwie głowice, w których suma stałych beczkowatości równa się zeru. Mogą to być głowice typu EN, ale wówczas w głowicy do obróbki koła muszą być zamienione miejscami noże zgrubny i zewnętrzny wykańczający, lub głowice EH lub EHN, w których stała beczkowatości jest jednakowa pod względem wartości i różna co do znaku w zależności od kierunku głowicy.

Do obróbki przekładni stożkowej G stosowane są w systemie Oerlikon głowice EN. Jako zasadę przyjęto, że do obróbki zębnika używana jest głowica o stałej beczkowatości F1 = 72, zaś do obróbki koła głowica o stałej beczkowatości F2 = 48. Przekładnie hipoidalne typu HG są wykonywane metodą SPIROMATIC G przy użyciu głowic EHN, których noże mają niesymetryczny kąt zarysu. Występują następujące znormalizowane przez firmę wielkości kątów 11°/29°, 13°/27°, 15°/25°, 17/°23° oraz 20°/20°. Dobór wielkości noża w metodzie SPIROMATIC G, podobnie jak SPIROMATIC N, zależy od modułu normalnego przekładni w punkcie obliczeniowym.

Obliczanie głowic EN. W przekładniach typu G występuje proporcjonalność szerokości łuki międzyzębnej do modułu normalnego. Szerokości noży wykańczających muszą być tak dobrane aby mogły przejść przez lukę międzyzębną na wewnętrznej stronie wieńca zębatego. 

Obliczanie noża zgrubnego dla koła. Przy obróbce zębów koła nóż zgrubny umieszczony za nożem zewnętrznym (A-V-J) musi (przechodząc przez lukę międzyzębną) co najwyżej być styczny do wklęsłej i wypukłej strony zębów na wewnętrznej stronie wieńca zębatego.

Obliczanie noży głowic EHN do obróbki przekładni hipoidalnych HG. Głowice EHN przeznaczone do obróbki przekładni hipoidalnych HG wg sposobów HG8 i HG9 są stosowane w takim ustawieniu noży, że lewa — do obróbki zębnika — ma normalny porządek V-A-J, zaś prawa zmieniony, tzn. A-V-J. Wielkości charakterystyczne głowic wynoszą: F1 = 60 i F2 = -60 oraz V = 90.

Drukuj