Narzędzia stosowane w metodzie SPIROMATIC Oerlikon

Symbolika i geometria narzędzi stosowanych w metodzie SPIROMATIC Oerlikon

Oznaczanie głowic. Do metody SPIROMATIC zostały opracowane w systemie Oerlikon dwie zasadnicze odmiany głowic nożowych.

Odmiana pierwsza ma nóż zgrubny umieszczony na większym promieniu niż noże wykańczające i symbolizowana jest pierwszą literą T lub H (H dla przekładni hipoidalnych).

Odmiana druga, w której nóż zgrubny umieszczony jest na mniejszym promieniu niż noże wykańczające, ma pierwszą literę E. Druga litera w oznaczeniu (wzgl. trzecia) C lub N symbolizuje rodzaj rozwiązania korpusu głowicy. Korpusy głowic oznaczonych symbolem C mają gniazda noży, których płaszczyzny bazowe są pochylone na zewnątrz (od osi głowicy). Korpusy o symbolu N mają płaszczyzny bazowe do mocowania noży pochylone do wewnątrz (do osi głowicy). Rodzaje korpusów ilustruje rysunek.

Głowice tzw. normalne wykonywane są z różną liczbę grup nożowych. Liczba grup nożowych jest wielkością charakterystyczną głowicy i jest oznaczana symbolem cyfrowym, po symbolu konstrukcyjnym. Następną wielkością charakteryzujcą głowicę jest promień nominalny. Jest to wielkość promienia krzywizny epicykloidy jaka może być nacinana przez głowicę.

Przykłady oznaczeń

Niezależnie od podanych symboli, głowice mają na korpusach oznaczenia V — które znamionują stałą wynikającą z kąta środkowego zawartego między promieniem ustawiania noża zgrubnego i promieniem ustawiania pierwszego następującego po nożu zgrubnym wykańczaka. Oprócz symboli V na czole korpusu głowicy jest wpisywana (grawerowana) stała beczkowatości F. Głowice oznaczane są ponadto symbolami L i R. Symbol L oznacza głowicę, która wykonuje obróbkę przy lewym kierunku prędkości obrotowej wrzeciona narzędziowego oraz R przy prawym kierunku.

Drukuj