Metoda SPIRAC N

Obróbka przekładni stożkowych - uwagi ogólne

Obróbka uzębienia przekładni stożkowych N lub XN przeprowadzana wg metody SPIRAC N wymaga zastosowania głowic nożowych (normalizowanych), których suma wskaźników beczkowatości głowicy do obróbki koła i zębnika F1+F2 =/= 0. W przypadku obróbki seryjnej wykonywanie uzębienia pary kół przekładni odbywa się na dwóch obrabiarkach. Jedna z nich, przeznaczona do obróbki zębnika, musi mieć możliwość pochylania osi wrzeciona narzędziowego pod kątem. Wobec faktu, że metoda kształtowa-obwiedniowa SPIRAC N może być stosowana do przełożeń 2,5-5 — konieczne jest uzyskiwanie kąta pochylenia wrzeciona głowicy XM < 30°.

Z obrabiarek firmy Oerlikon — do obróbki zębników metodą SPIRAC N może być zastosowana jedynie maszyna S17. Koła wykonywane mogą być na dowolnej z produkowanych obrabiarek, a mianowicie SKM2, SKM1, SM3 jak również S17 (przy zerowym pochyleniu wrzeciona głowicy).

Obróbka zębnika. Obliczenia ustawcze do obróbki zębnika przeprowadza się analogicznie jak w przypadku metody SPIROMATIC, przechodząc następnie z układu płaskiej zębatki koronowej kształtującej uzębienie, do stożka wykonawczego.

Obrabiarka S17 ma konstrukcję wrzeciennika narzędziowego pozwalającą na pochylanie wrzeciona głowicy, z jednoczesnym utrzymywaniem położenia punktu Cjako punktu centralnego - bieguna obrotu. W związku z tym, że biegun obrotu C nie pokrywa się z płaszczyzną podziałową głowicy nożowej, przy pochyleniu wrzeciona narzędziowego nastąpi przesunięcie mimośrodowe punktu z osi obrotnicy służącej do ustawiania płaszczyzny pochylenia głowicy.

Obróbka kola.

Obróbka koła przekładni stożkowej N lub XN wg metody SPIRAC N dokonywana jest przy identycznych ustawieniach jak w metodzie SPIROMATIC, lecz bez nadania ruchu odtaczania. Kołyska ustawiona jest w pozycji środkowej, tzn. w pozycji kształtowania zęba w punkcie obliczeniowym i zablokowana. Wykonywanie zarysu zębów odbywa się przy ruchu podziałowym (prędkość obrotowa wrzeciona narzędziowego sprzężona z prędkością obrotową koła obrabianego przekładnią podziału) przy wgłębnym posuwie wrzeciennika narzędziowego.

Obróbka przekładni hipoidalnych HN.

Przekładnia hipoidalna HN o symetrycznych zarysach zębów może być wykonywana metodą SPIRAC N, w analogiczny sposób jak przekładnie H lub XN. Wynika to z faktu, że do obróbki uzębienia przekładni HN są stosowane głowice EN lub FN, czy też innych typów, które wskutek konstrukcji powodują w procesie obróbki beczkowanie wzdłużne zębów kół pary. Różnica występuje jedynie przy wyborze promienia kształtującej zębatki koronowej.

W metodzie SPIROMATIC przy obróbce przekładni hipoidalnych stosowany jest najczęściej sposób o symbolu HN2. Oznacza to, że obróbka uzębienia przekładni HN jest tak prowadzona, że zęby zębnika wykonywane są przy przesunięciu hipoidalnym jego osi z osi kołyski, natomiast zęby koła wykonywane są bez przesunięcia jego osi z osi kołyski.

Obróbka koła przekładni HN metodą SPIRAC N.

Obróbka koła przekładni HN metodą SPIRAC N przeprowadzana jest przy identycznych ustawieniach jak przy sposobie HN2. Ponieważ zarysy zębów uzyskiwane są przez odwzorowanie krawędzi tnących noży przy posuwie wgłębnym wrzeciennika narzędziowego, nie stosuje się napędu ruchu odtaczania. Ustawiona do obróbki obrabiarka ma zablokowaną kołyskę w położeniu odpowiadającym obróbce w punkcie obliczeniowego wieńca zębatego.

Drukuj