Metoda SPIRAC

Metoda SPIRAC, analogicznie jak metoda FORMATE Gleasona, została wprowadzona przez firmę Oerlikon ze względów ekonomicznych, w celu skrócenia czasu wykonania uzębienia koła. Przy udoskonaleniu obrabiarek i narzędzi uzyskuje się ten sam czas wykonania zębów koła i zębnika.

Ciągły ruch podziałowy stosowany w systemie Oerlikon nie pozwala na zastosowanie mechanizmów modyfikacji odtaczania przy obróbce uzębienia zębnika. W obrabiarkach systemu Oerlikon odwzorowanie naturalnego układu współpracy pary kół przekładni przy nacinaniu zębów zębnika odbywa się przez pochylenie osi wrzeciona narzędziowego. Krawędzie tnące noży w ruchu obrotowym przedstawiają sobą zęby kształtującego elementu, którym jest koło (stożkowe) przekładni.

Metoda SPIRAC ze względu na sposób wzdłużnego beczkowania zębów może być realizowana w dwojaki sposób: jako SPIRAC N i SPIRAC-SPIROFLEX.

a) Odmiana metody o nazwie SPIRAC N stosowana jest do przekładni stożkowych N i XN oraz przekładni hipoidalnych HN o symetrycznych zarysach zębów. Nacinanie uzębienia odbywa się przy użyciu głowic EN, FN, a także TC, ETC i EH. Ze względu na cechy głowic, zawierających w działaniu możliwość beczkowania wzdłużnego zębów, stosuje się pochylenie osi wrzeciona narzędziowego przy obróbce zębnika.

b) Odmiana metody, tzw. SPIRAC-SPIROFLEX, stosowana jest do obróbki przekładni stożkowych G i hipoidalnych HG. Beczkowanie wzdłużne zębów wykonuje się identycznie jak w metodzie SPIROFLEX, zaś kształtowanie w ruchu obwiedniowym zębów zębnika prostoliniowymi zarysami zębów koła odbywa się przez dodatkowe pochylenie osi wrzeciona narzędziowego o kąt. Obróbkę uzębienia wg tej metody prowadzi się przy użyciu głowic nożowych FS lub FH. Sumaryczny wskaźnik beczkowatości tych głowic wynosi F1 + F2 = 0.

Drukuj