Obliczenia ustawcze obrabiarki do obróbki uzębienia koła

Stosowane są dwa sposoby obróbki koła:

a) przy pochylonej osi wrzeciona narzędziowego w celu wprowadzenia beczkowania LB/2,
b) bez pochylenia osi wrzeciona narzędziowego, tzn. nie beczkując zębów.

Wprowadzanie pochylanej osi wrzeciona narzędziowego do obróbki uzębienia koła stosowane jest w odniesieniu do kół o małej płaskości, gdyż nie pociąga to za sobą niebezpieczeństwa zacinania wieńca zębatego w strefie jałowej pracy głowicy. Obliczenia ustawcze w tym przypadku przebiegają analogicznie jak dla zębnika. Oblicza się kolejno:

— kąt pochylenia wrzeciona narzędziowego,
— promień zastępczy zębatki pierścieniowej,
— kąt stożka kształtującego,
— ustawienie kątowe i liniowe głowicy i koła w stosunku do obrabiarki.

Koła płaskie (pracujące z zębnikami o małej liczbie zębów) przekładni o dużych przełożeniach wykonywane bez beczkowania ustawia się analogicznie jak w metodzie SPIROMATIC N. Koło wraz z wrzeciennikiem przedmiotu obrabianego ustawia się w stosunku do płaszczyzny prostopadłej do osi kołyski pod kątem.

Ponieważ nie uwzględnia się lokalizacji śladu współpracy w celu kompensacji przesunięć zębnika w stosunku do koła, mimośrodowość osi głowicy w stosunku do osi kołyski oblicza się na podstawie średniego promienia zębatki pierścieniowej.

Drukuj