Obliczenia ustawcze obrabiarki do obróbki zębnika.

W metodzie SPIROFLEX, analogicznie jak w metodzie FORMATE TILT Gleasona, podstawową wielkością wpływającą na zarys zęba jest stożek kształtujący. Zmieniając kąt stożka kształtującego można wpływać na współpracę zębów przekładni. Pochylenie osi wrzeciona narzędziowego xt bez dodatkowych poprawek powoduje zwichrowanie zęba. Wymaga to korekcji pozwalającej na utrzymanie kąta zarysu wzdłuż całej długości zęba.


Zwichrowanie czynnych powierzchni zęba pokazane na rysunku jest wynikiem zmiany kąta przypora wzdłuż linii zęba. Na zewnętrznej stronie wieńca zębatego następuje zwiększenie kąta przypora o wielkość zaś na wewnętrznej stronie zmniejszenie o tę wartość. W celu wyrównania wpływu pochylenia osi wrzeciona narzędziowego należy zastąpić aksoidę — płaską zębatkę koronową — aksoidą stożkową. Wielkość zmiany kąta przyporu zależna jest od kąta pochylenia wrzeciona narzędziowego, liczby grup nożowych głowicy, modułu normalnego, kąta linii zęba, promienia działania głowicy oraz szerokości wieńca zębatego.

Drukuj