Uzyskiwanie beczkowatości wzdłużnej metodą SPIROFLEX

W metodzie SPIROFLEX występuje również warunek zerowej sumy beczkowatości użytych głowic do obróbki zębnika i koła F1L + F2P = 0.

Beczkowanie uzyskiwane jest przez pochylanie osi wrzeciona narzędziowego wokół punktu obliczeniowego wieńca zębatego.

Należy podkreślić, że obliczenia przekładni G wykonywanej metodą SPIROFLEX mogą traktować jako punkt obliczeniowy, punkt leżący w środku szerokości wieńca zębatego.

Ilustrację zasady tej metody podaje rysunek. Rysunek przedstawia zębatkę koronową o promieniu średnim R, której zęby kształtowane są przez noże głowicy pochylonej osi pod kątem x. W wyniku pochylenia osi głowicy nożowej czynny okręg krzywizny związanej z płaszczyzną czołową noży zagłębi się (w stosunku do środka) na skrajach wieńca zębatego zębatki koronowej. Wybranie większej ilości materiału na zewnętrznych i wewnętrznych stronach wieńca spowoduje powstanie luzu obwodowego je i ji.

Bezczkowatość SPIROFLEX

Drukuj