Metoda SPIROFLEX

Metoda SPIROFLEX została wprowadzona przez firmę Oerlikon jako uniwersalna, pozwalająca w sposób ciągły i dokładny wt ływać na uzyskiwanie dowolnej beczkowatości zębów, zależnej jedynie od ustawienia obrabiarki. Oprócz metod SPIROMATIC N i SPIROMATIC G metoda ta, jako trzecia w dyspozycji firmy, pozwala na rozszerzenie zastosowań cech konstrukcyjnych nowych modeli obrabiarek do wytwarzania uzębienia przekładni stożkowych i hipoidalnych.

Powstanie metody SPIROFLEX spowodowało opracowanie przez firmę nowych głowic nożowych typu FS z nożami sztabkowymi, których konstrukcje pozwalają na zwiększenie liczby ostrzy i na uzyskiwanie wyższych parametrów skrawania, a tym samym skłócenia czasu obróbki kół.

Cechą charakterystyczną głowic FS jest ich stała beczkowatości F, która wynosi F = 50 i dla pary głowic F1+F2 = 0. Wynika stąd że głowice nie zawierają w sobie możliwości beczkowania, a zatem funkcję tę musiała przejąć obrabiarka. Nowe modele obrabiarek Oerlikona mają możliwość pochylania wrzeciona narzędziowego, przy czym modele SKM1 i SM-3 — na kąt x = ± 10° a najnowszy typ maszyny S17 na 0-30°. Umożliwia to zastosowanie metody SPIROFLEX zarówno do obróbki uzębień kół stożkowych, jak i hipoidalnych.

Drukuj