Metoda SPIROMATIC G

Metoda SPIROMATIC G jest stosowana do nacinania uzębienia przekładni stożkowych i hipoidalnych przy ruchu odtaczania. Zarysy zębów obydwu kół pary są zarysami ewolwentowymi. Beczkowanie zębów dokonywane jest kinematycznie, przez zastosowanie zębatki koronowej o zwiększonym lub zmniejszonym promieniu obliczeniowym w stosunku do promienia teoretycznego. Obróbka uzębienia wg tego wariantu prowadzona jest głowicami EH, EN lub FH, FN, których suma stałych beczkowatości F1-F2 = 0.

Obróbka kola przeprowadzana jest przy przesunięciu hipoidalnym wrzeciennika przedmiotu obrabianego o tej samej wartości, ale w kierunku przeciwnym niż zębnika. Wielkość mimośiodowości osi głowicy nożowej jest identyczna jak przy obióbce zębnika. Również kąt ustawienia mimośrodowości w stosunku do płaszczyzny pionowej obrabiarki jest identyczny, przy czym oś wrzeciona głow icy jest powyżej osi obrabiarki.

Obróbka przekładni hipoidalnej HG. Przy zastosowaniu metody SPIROMATIC G wykonywana jest obróbka uzębienia przekładni hipoidalnych (ogólnych) charakteryzujących się asymetrią kąta przyporu na wklęsłej i wypukłej stronie zębów oraz ściśle określonym promieniem krzywizny epicykloidy w punkcie obliczeniowym. 

Metoda obróbki tych przekładni stosowana przez firmę Oerlikon opiera się na doborze do kształtowania zarysów zębów komplementarnych płaskich zębatek koronowych.

Jest to metoda zastępcza, zawierająca błąd, gdyż przekładnia hipoidalna tego typu może być wykonywana z odtaczanymi zarysami zębów tylko przy zastosowaniu zasad ruchu śrubowego. Ze względu jednak na możliwość obróbki uzębienia wg tej metody przy użyciu obrabiarek bez pochylanych osi wrzecion naizędziowych jest współcześnie z powodzeniem stosowana.

Kinematyczny sposób beczkowania zębów, analogicznie jak w przekładni G, wymaga zmiany promienia zębatki koronowej.

Uwagi ogólne dotyczące metody SPIROMATIC

1. Wszystkie warianty metody SPIROMATIC polegają na stosowaniu do kształtowania zarysu ewolwentowego zębów kół pary płaskich zębatek koronowych.

2. Koła obrabiane ustawiane są w związku z tym pod kątem stożka stóp (najczęściej równego podziałowemu) w stosunku do płaszczyzny prostopadłej do osi kołyski.

3. Obróbka przekładni hipoidalnej ogólnej EG wykonywana jest przy użyciu głowic EH lub FH, które oprócz sumarycznego wskaźnika beczkowatości EF = 0 mają noże o niesymetrycznych kątach zarysu.

Drukuj