Metoda SPIROMATIC N

Jest to metoda najprostsza z punktu widzenia obliczeń ustawczych obrabiarki i w systemie Oerlikon najczęściej stosowana. Obliczenia ustawcze obrabiarki ograniczają się w tym przypadku do ustalenia mimośrodowości osi wrzeciona narzędziowego w stosunku do osi kołyski, pozycji osiowej wrzeciennika narzędziowego, pozycji osiowej i kątowej wrzeciennika przedmiotowego oraz doboru parametrów skrawania i właściwych przełożeń w łańcuchach kinematycznych kształtowania ewolwenty i epicykloidy (zarys i linia zęba). Obróbkę przekładni wg metody SPIROMATIC N można prowadzić na wszystkich typach obrabiarek produkowanych przez firmę Oerlikona.

Kształtowanie uzębienia wg tej metody polega na frezowaniu zębów kół pary głowicami typu TC, ETC, EN lub FN, w których suma stałych beczkowatości głowic użytych do obróbki zębnika i koła wynosi: F1+F2 =/= 0.

W przypadku gdy nacinana jest przekładnia o dużym przełożeniu i koło jest zbyt płaskie, może zachodzić kaleczenie wieńca zębatego przez noże głowicy w strefie jałowej ich działania. Wówczas konieczne jest pochylanie osi wrzeciona narzędziowego. Dla wyrównania warunków obróbki zębów obydwa koła przekładni muszą być obrabiane przy pochylonym wrzecionie narzędziowym (na "+" przy obróbce zębnika i "-" przy obróbce koła).

Obecnie we wszystkich przypadkach obróbki uzębienia firma Oerlikon stosuje na początku procesu nacinania posuw wgłębny wrzeciennika narzędziowego. Wielkość tego posuwu ustala się na podstawie założonej grubości wióra skrawanego przez nóż dla określonej trwałości ostrza. Ustalono doświadczalnie, że grubość wióia dla stali chro-moniklowej i chromomanganowej może być przyjmowana w granicach g — 0,09-0,13 mm. 

Drukuj