Symbolika i geometria narzędzi FIAT-MAMMANO

Symbolika i geometria narzędzi stosowanych w metodzie FIAT-MAMMANO

Symbolika głowic i noży. W metodzie FIAT-MAMMANO stosowane są głowice lewe do obróbki kół o prawej linii zębów i prawe do kół o lewej linii zębów.

Zależnie od kierunku spirali głowice oznaczane są przez: D — prawe i S — lewe.

Gdy uzyska się wartość mniejszą od założonego promienia głowicy nożowej, należy dobrać najbliższą głowicę większą.

Dobór noży odbywa się na podstawie obliczonej szerokości dna luki międzyzębnej i zastosowania najbliższego noża, którego długość wierzchołkowej krawędzi skrawającej jest mniejsza od szerokości dna.

Noże rozróżnia się ze względu na długość wierzchołkowej krawędzi tnącej. Przyjęto jako normalne następujące szerokości: 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 1, 1,5, 2,3 mm. W zależności od średnicy nominalnej głowicy stosowane są odpowiednio noże.

Noże zgrubne są stosowane wyłącznie z krawędziami skrawającymi wewnętrznymi. Dla wyróżnienia noża zgrubnego od pozostałych wewnętrznych dodaje się na końcu oznaczenia symbol S.

Geometria narzędzi.

Głowice nożowe FIAT-MAMMANO mają noże ułożone wg dwóch spiral Archimedesa przesuniętych względem siebie o kąt 180°. Połowa liczby noży (zewnętrznych) ustawiona jest wg jednej spirali i skrawa wklęsłą stronę zęba, druga połowa ustawiona wg drugiej spirali (noże wewnętrzne) wykonuje zarysy wypukłych stron zębów. Noże zgrubne mają stopniowaną wysokość, dla zmniejszenia obciążenia siłami skrawania. Jeden obrót głowicy nożowej przemieszcza względnie jej miejsce pracy o podziałkę normalną mierzoną w środku szerokości wieńca zębatego. Dobór promieni rozstawienia noży w korpusie głowicy dokonywany jest na podstawie następujących obliczeń.

Drukuj