Beczkowanie wzdłużne zębów

Beczkowanie wzdłużne zębów w metodzie FIAT-MAMMANO

W metodzie FIAT-MAMMANO funkcję beczkowania zębów spełniają głowice nożowe. Wykorzystywana jest w tym przypadku własność epicykloidy polegająca na tym, że przy zmianie promienia wodzącego zmienia się kąt jej nachylenia.

W odniesieniu do kół stożkowych odpowiada to zmianie promienia noża przy zachowaniu stałej mimośrodowości E osi głowicy nożowej w stosunku do osi kołyski. Funkcje beczkowania w każdej głowicy FIAT-MAMMANO, niezależnie od liczby noży, spełniają 4 noże tzw. korekcyjne. Dwa z nich umieszczone są w części głowicy kształtującej wypukłą stronę zębów koła, dwa w części głowicy, która wykonuje wklęsłą stronę zębów.


Nóż korygujący na większym promieniu od nominalnego poprzedza nóż wykańczający (kształtujący właściwą epicykloidę). Nóż korygujący na mniejszym promieniu jest umieszczony za nożem wykańczającym. Zwiększanie krzywizny strony wypukłej zęba koła odbywa się w ten sposób, że nóż korygujący na większym promieniu od nominalnego ścina większą warstwę materiału od strony zewnętrznej wieńca zębatego, natomiast nóż na mniejszym promieniu skrawa więcej materiału od strony wewnętrznej wieńca zębatego. Kształtowanie wypukłej strony zęba zilustrowano na rysunku. Odwrotnie przebiega proces przy kształtowaniu wklęsłej strony zęba. Nóż korygujący umieszczony przed nożem wykańczającym usuwa materiał od strony wewnętrznej wieńca zębatego, zaś nóż o mniejszym promieniu usuwa materiał od strony zewnętrznej wieńca zębatego (epicykloida E3). Na podstawie rysunku można znaleźć zależności określające luz na zewnętrznej stronie wieńca zębatego (wynikły z beczkowania zęba) w funkcji przyrostu promienia narzędzia.

Drukuj