Metoda FIAT-MAMMANO

Jakkolwiek współcześnie metoda ta nie jest stosowana w przemyśle polskim w warunkach produkcji wielkoseryjnej, to w dalszym ciągu jest ona użytkowana dla celów remontowych. Obrabiarki, które realizują tę metodę, zostały wycofane z linii produkcyjnych w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach i służą w kilku Działach Głównego Mechanika do obróbki uzębień kół wykonywanych dla remontu obrabiarek. Wytwarzane tą metodą koła mają stałą wysokość zębów, zaś ich linia wzdłużna stanowi odcinek wydłużonej epicykloidy. Ze względu na konstrukcję obrabiarek metoda ta pozwala na wykonywanie uzębień tylko przekładni stożkowych.

Obliczenia ustawcze obrabiarek w metodzie FIAT-MAMMANO

Do realizacji obróbki wg metody FIAT-MAMMANO zostały wyprodukowane obrabiarki typu DIS-400. W oznaczeniu typu podana jest maksymalna średnica zewnętrzna zębatki koronowej (0400 mm), jaka może być zastosowana do kształtowania zarysu ewolwentowego uzębienia. Obrabiarka DIS-400 przystosowana jest jedynie do obróbki zębów przekładni stożkowych. Wynika to z konstrukcji wrzeciennika przedmiotowego, który nie ma przemieszczanej w pionie osi wrzeciona.

Obliczenia ustawcze obrabiarek do nacinania uzębienia zadanych kół obejmują:

A) Określenie mimośrodowości osi głowicy nożowej w stosunku do osi kołyski oraz kąta ustawienia mimośrodów (obrabiarka nie ma pochylanej osi wrzeciona narzędziowego).
B) Określenie pozycji obrabianego koła.
C) Określenie przełożeń przekładni, prędkości skrawania, posuwu, podziału i odta-czania.
D) Wyznaczenie dla danej konstrukcji koła kąta odtaczania i długości przyrządu mocującego zębnik (dla uniknięcia kaleczenia przyrządu głowicą).

Drukuj