Metodyka obliczeń sprzęgieł przekładni

Obliczanie i dobór sprzęgieł przeprowadza się w dwóch etapach: a) obliczenia i wstępny dobór rodzaju i wielkości sprzęgieł przy projektowaniu schematu kinematycznego, b) obliczenia sprawdzające po narysowaniu wstępnego zestawienia napędu.

Dane, jakimi dysponuje konstruktor przy projektowaniu schematu kinematycznego, są na ogół za skąpe dla doboru sprzęgieł i hamulców z uwzględnieniem wszystkich wymaganych kryteriów. Dlatego na tym etapie projektowania sprzęgła dobiera się przeważnie w oparciu o maksymalne momenty statyczne, jakie mają one przenosić w ruchu ustalonym. Przewidywane warunki pracy w ruchu nieustalonym dają się ocenić tylko jakościowo (np. nagrzewanie się, prędkości poślizgu płytek, momenty szczątkowe), co ma wpływ na wybór rodzaju sprzęgieł, ich umieszczenie na wałkach, a niekiedy również na wybór wielkości.

Projekt wstępny napędu zawiera wszystkie dane niezbędne do przeprowadzenia sprawdzających obliczeń sprzęgieł i hamulców. Obliczenia te obejmują: sprawdzenie momentów statycznych i dynamicznych, obliczenie czasów rozruchu i hamowania, obliczenia cieplne, sprawdzenie prędkości poślizgu płytek i ewent. oporów ruchu wynikających z momentów szczątkowych.

Drukuj