Obliczenia oraz dobór sprzęgieł i hamulców

a. Zagadnienia obliczeniowe przy doborze sprzęgieł i hamulców sterowanych

Ogólne równanie ruchu mechanicznego układu napędowego ze sprzęgłem ciernym. Rozpatrzymy układ napędu składający się z silnika E i przekładni mechanicznych, w którym części wału oznaczone cyframi 1 i 2 mogą być łączone za pomocą sprzęgła ciernego.

Na schemacie strukturalnym napędu przyjęto następujące oznaczenia:
— prędkość kątowa w 1/s, znakowana indeksami odnoszącymi się do poszczególnych elementów wykonujących ruch obrotowy,
— moment bezwładności mas wirujących w kg x m2, z indeksami odniesionymi do poszczególnych wałów,
— przełożenie pomiędzy silnikiem (ogólnie wałem s) i wałem 1,
— przełożenie między wałem 2 i wałem j (w danym przypadku z wrzecionem),
— moment obciążenia zewnętrznego na wale o numerze porządkowym j w Nm,
— straty mocy przy ruchu jałowym części łańcucha kinematycznego zawierającego wały 2 oraz j.

Zakładając, że człony układu są doskonale sztywne (nie magazynujące energii potencjalnej) oraz że w układzie następuje rozpraszanie energii w wyniku działania oporów tarcia (zależnych i niezależnych od obciążenia), ułożymy równanie ruchu dla każdej z dwóch wydzielonych części układu, wykorzystując do tego celu równania Lagrange'a II-go rodzaju.

Drukuj