Przekładnie odboczkowo-zwrotne

Przekładnie odboczkowo-zwrotne są znane od dawna. Powstały one w dążeniu do uzyskania zwartych przekładni dwuwałkowych, o dużej liczbie stopni prędkości, przy użyciu możliwie małej liczby kół zębatych. Uzyskano przekładnie o małych wymiarach poprzecznych, jednak o dość skomplikowanej konstrukcji i stosunkowo małej sprawności (znaczne straty mocy ruchu jałowego). Z tych powodów zastosowanie przekładni odbocz-kowo-zwrotnych ogranicza się do konstrukcji, w których zajmowana przestrzeń odgrywa rolę decydującą (samodzielne zespoły napędowe, skrzynki posuwów).

Drukuj