Przekładnie pasowe

Od wielu lat przekładnie pasowe przeżywają okres renesansu we wszystkich niemal dziedzinach budowy maszyn. Należy to przypisać przede wszystkim wprowadzeniu nowych materiałów syntetycznych (nylon, poliestry), charakteryzujących się dużym współczynnikiem tarcia dla pasów z tworzyw sztucznych (0,6-0,9), dużą wytrzymałością i elastycznością. W budowie obrabiarek przekładnie pasowe zyskują icoraz większe znaczenie i stosowane są szeroko jako przekładnie o stałym i zmiennym przełożeniu (z kołami wymiennymi i bezstopniowe).

Pasy napędowe dzielimy na:
a) płaski wielowarstwowy z tworzyw sztucznych,
b) klinowy zwykły (na rys. pokazano dwie odmiany pasa o różnym układzie sznurów kordowych),
c) pas klinowy wąski,
d) pasy klinowe szerokie,
e) pas klinowy dwustronny,
f) pas wieloklinowy (poliklinowy).

Na uwagę zasługują wielowarstwowe pasy z tworzyw sztucznych, klejonych z trzech lub więcej warstw, odznaczających się stosunkowo dużą wytrzymałością na rozciąganie, lekkością, elastycznością (wydłużenie na granicy wytrzymałości do 35%) i dużym współczynnikiem tarcia. Pasy wielowarstwowe mogą być łączone (spawane), bądź dostarczane są przez wytwórcę w postaci zamkniętej (bez końca).

Dobór pasów poprzedzają obliczenia kinematyczne (dobór przełożeń i średnic kół pasowych) i wytrzymałościowe (dobór rodzaju i wymiarów pasa). W obliczeniach wytrzymałościowych pasów, które są elementami gotowymi produkowanymi przez wyspecjalizowane wytwórnie, najlepiej jest korzystać z wytycznych, instrukcji, tablic i wykresów zalecanych dla danego rodzaju i gatunku pasów przez producenta.

Drukuj