Obliczanie i dobór silników elektrycznych

a. Dane wyjściowe do obliczeń i doboru silnika
Dla obliczenia mocy silnika napędowego potrzebne są następujące informacje wyjściowe:
1) charakter pracy silnika (praca ciągła przy stałym obciążeniu, ciągła przy zmiennym obciążeniu, krótkotrwała lub przerywana),
2) moc lub przebieg mocy efektywnej w funkcji czasu,
3) straty mocy lub sprawność napędzanych mechanizmów (z uwzględnieniem strat mocy niezależnych od obciążenia),
4) moment rozruchowy potrzebny do uruchomienia napędzanych mechanizmów ze stanu spoczynku,
5) maksymalny (szczytowy) moment oporów ruchu napędzanych mechanizmów zredukowany na wał silnika,
6) moment bezwładności napędzanych mas zredukowany na wał silnika,
7) wymagany czas rozruchu, ew. czas zmiany kierunku ruchu oraz prędkości kątowe — początkowa i końcowa.

Dokonując wyboru silnika do określonego celu należy ponadto uwzględnić:
1) zakres prędkości.napędzanego zespołu oraz sposób zmiany prędkości (stopniowo czy bezstopniowo),
2) wymaganą sztywność charakterystyki mechanicznej silnika (spadek prędkości obrotowej przy wzroście momentu obrotowego),
3) charakterystykę granicznych obciążeń czyli zależność mocy i momentu obrotowego na wrzecionie lub innym napędzanym elemencie od prędkości obrotowej lub liniowej;
4) zależność mocy i momentu obrotowego na wale silnika od prędkości obrotowej,
5) sprawność silnika i koszt energii zasilającej,
6) łatwość obsługi i konserwacji, niezawodność i trwałość silnika,
7) właściwości dynamiczne silnika (moment bezwładności wirnika, dokładność wyrównoważenia i in.),
8) wymiary, ciężar i koszt silnika.

W zależności od przeznaczenia, stawianych wymagań i warunków pracy silnika znaczenie poszczególnych czynników może być różne. Dobór silnika jest typowym przykładem poszukiwania kompromisowego optimum w procesie konstruowania obrabiarki.

Drukuj