Dobór i obliczanie danych początkowych do konstrukcji obrabiarki

Siedząc przebieg kolejnych etapów procesu konstruowania, stwierdzamy stopniowe narastanie i uściślanie informacji o cechach konstrukcyjnych wytworu. Zauważamy przy tym, że informacje o cechach konstrukcyjnych uzyskane w poprzednim etapie konstruowania (informacje wyjściowe) są równocześnie danymi początkowymi dla etapu następnego.

Przeznaczenie obrabiarki.
Opis przeznaczenia obrabiarki jest istotną treścią postawionego zadania konstrukcyjnego i wynika z uzasadnienia potrzeby skonstruowania wytworu. W tej grupie danych powinny być zawarte podstawowe informacje dotyczące rodzaju obrabiarki i jej przeznaczenia produkcyjnego (np. szlifierka do wałków produkcyjna), wymiarów obrabianych przedmiotów (np. zakres średnic i długości), a także powinno być ustalone, czy zadanie konstrukcyjne obejmuje jeden typ obrabiarki czy grupę obrabiarek pokrewnych (rodzinę obrabiarek).

Drukuj