Walcowe koła zębate o zębach śrubowych i strzałkowych

Zanim przystąpimy do omówienia zasadniczych zależności, musimy wpierw zdać sobie sprawę z tego, że obróbka zębów śrubowych w walcowym kole zębatym odbywa się tymi samymi metodami i przy użyciu tych samych maszyn, jakie stosuje się do obróbki zębów prostych. Z rysunku odczytujemy, że różnica polega jedynie na tym, że narzędzie (w tym przypadku zębatka) wykonuje ruch roboczy w kierunku linii zęba, podczas gdy koło obrabiane wykonuje ruchy toczne (w kierunku strzałek a i b) w płaszczyźnie prostopadłej do osi obrotu (w płaszczyźnie czołowej). Narzędzie jest takie samo jak przy nacinaniu zębów prostych.

Wyciągamy stąd następujące wnioski:
a. Ponieważ nacinanie zębów przeprowadza się tym samym narzędziem co nacinanie zębów prostych przeto:
1) wymiary wysokościowe i grubościowe nacinanego zęba w przekroju prostopadłym do linii zęba są takie same jak dla zębów prostych,
2) kąt przyporu narzędzia jest jednocześnie nominalnym kątem przyporu nacinanego koła oraz normalnym kątem przyporu tego koła.

b. Ponieważ ruch toczny podczas nacinania odbywa się w płaszczyźnie czołowej (prostopadłej do osi obrotu koła), przeto prawidłowa ewolwenta może wystąpić jedynie w tej płaszczyźnie.

Drukuj